โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ (Princ Hospital Paknampo) จังหวัดนครสวรรค์


...

โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยโรงพยาบาล 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยมีจำนวน 100 เตียง สำหรับโรงพยาบาลปากน้ำโพ และ จำนวน 100 เตียง สำหรับโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งกับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อการรักษาคนป่วยเป็นหลัก อีกทั้งทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้เป็นอย่างดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือการได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 6 (HIMSS Analytics stage 6) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) จึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลจะให้การบริการทางด้านการรักษาที่ปลอดภัยและดีที่สุด และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อสโลแกน “ทันสมัย ไว้ใจได้”


PAKNAMPO : Vision

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มุ่งสู่การดูแลระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน ภายในปี พ.ศ.2563

PAKNAMPO : Vision

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มุ่งสู่การดูแลระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน ภายในปี พ.ศ.2563


PAKNAMPO : Mission

ให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย

ให้บริการด้วยไมตรีจิตและจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้รับบริการ และชุมชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประทับใจและไว้วางใจ

PAKNAMPO : Mission

ให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย
ให้บริการด้วยไมตรีจิตและจิตวิญญาณ
เพื่อให้ผู้รับบริการ และชุมชน
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ประทับใจและไว้วางใจ


CORE VALUE : PPNP

P : Patient Centered การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

P : Professionnal ปฎิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ

N : Nice Service ให้การดูแลอย่างเป็นมิตร ดุจญาติมิตร

P : Patient Safety เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

CORE VALUE : PPNP

P : Patient Centered
การดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

P : Professionnal
ปฎิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ

N : Nice Service
ให้การดูแลอย่างเป็นมิตร ดุจญาติมิตร

P : Patient Safety
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

Princ Hospital Paknampo

เลขที่ 96/12 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000

แผนที่ตั้งโรงพยาบาล
ที่ตั้ง
  โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ
  เลขที่ 96/12 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก
  อ.เมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000

  โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
  เลขที่ 62 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
รายละเอียดติดต่อ
 • สายด่วน
  Call Center
 • 1208
 • 056-000111
ติดตามเราทางสังคมออนไลน์

โรงพยาบาลเครือข่าย
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.