ศูนย์การรักษาและคลินิกบริการเฉพาะทาง
ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center
ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up Center
ศูนย์รังสีวินิจฉัย Radiology Center
ศูนย์กุมารเวชกรรม Padiatric Center
คลินิกศัลยแพทย์ทั่วไป General Surgery Clinic
คลินิกระบบโรคระบบทางเดินอาหาร และตับ Gastrointestinal and Liver Clinic
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด Rehabilitation Clinic
คลินิกโรคกระดูกและข้อ Orthopedic Clinic
คลินิกอายุรกรรม Medical Clinic
คลินิกสูติ นรีเวช Women's Clinic
คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ Heart Clinic
คลินิก หู คอ จมูก Ear, Nose and Throat Clinic
คลินิกโรคสมองและระบบประสาท Neurology Clinic
คลินิกโรคไต Nephrology Clinic
คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ Diabetes Mellitus & Endocrine Clinic
คลินิกตา Eye Clinic
คลินิกทันตกรรม Dental Clinic
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทางนอกเวลา Night OPD
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.