ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพทันสมัย ในการดูแลผู้ป่วยทุกนาทีวิกฤต และให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีระบบทางด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหต-ฉุกเฉิน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อาทิ เช่น
ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิพรบ.ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ( เอกสารครบ )
ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ใส้ติ่งอักเสบ ลำใส้อุดตัน ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
Trauma & Emergency Center
แพทย์หญิงสุธาลักษณ์ ชาญสมร
นายแพทย์เนปจูน บุญวงษ์
พญ.กมลวรรณ เดชะวรวุฒิ
นพ.ศุภฤกษ์ วิทิตสิริ
นพ.ณพัชร สมบัติเจริญไทย


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.