คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยตรง มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย และภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ รวมทั้งความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยากอีกด้วย

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Heart Clinic
นพ.ปุณณรัตน์ พิมพ์ทอง
นพ.ณัฏฐ์  น้อมพรรโณภาส


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.