คลินิก หู คอ จมูกศูนย์หู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ศูนย์หู คอ จมูก ยังให้บริการด้านการตรวจเฉพาะโรคดังนี้
ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับ การนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ
คลินิกการได้ยินและการทรงตัว ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

การบริการ
การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ
- โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
- โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
- โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
- เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
- ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก
การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก
การผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะ
การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้อง
การส่องกล้องทางหู คอ จมูก
การตรวจการได้ยิน
การทดสอบสมดุลการทรงตัว
การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ

คลินิก หู คอ จมูก
Ear, Nose and Throat Clinic
แพทย์หญิงรุ้งใจ  เจริญศิลป์
นพ.กิตติ  จิระอนันต์กุล


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.