คลินิกโรคสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ ให้บริการคลินิกโรคสมองและระบบประสาท ทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท และ ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์และโรคที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ โรคทางระบบสมองและระบบประสาท ได้แก่ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/แตก/ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

เวลาให้บริการ ทุกวันพุธ เวลา 8.00 – 11.30 น. และวันเสาร์ 13.00 – 15.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
Neurology Clinic
พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น
พญ.กุลนิษฐ์ คุ้มชนะ


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.