คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ บริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐาน ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

การบริการ
ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัวสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย
ห้องเจาะเลือดและห้องวัดความดันโลหิต
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
การวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.