คลินิกทันตกรรมแผนกทันตกรรม ใแผนกทัตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น มีห้องรักษาทันตกรรมจำนวน 2ห้องซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย มีเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

บริการของแผนกทันตกรรม ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่
การตรวจวินิจฉัย การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษา
การอุดฟัน
การขัดฟัน และ ขูดหินปูน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่
การฟอกสีฟัน
การครอบฟัน และ สะพานฟัน
การเคลือบผิวหน้าฟัน ( Veneer )
การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
การผังรากฟันเทียม

การรักษารากฟัน ได้แก่
การรักษารากฟันหน้า , ฟันกรามน้อย , ฟันกราม

การรักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์ ได้แก่
การเกลารากฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่
การครอบฟัน และ สะพานฟัน
ฟันปลอม แบบ ฐานอคริลิก , ฐานโลหะ

ทันตกรรมจัดฟัน มีวิธีการจัดฟันแบบต่าง ๆ ดังนี้
ฟันแบบ Bracket โลหะ
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

เวลาเปิดให้บริการ วันทุกวัน 09.00 – 16.00 น.

การนัดหมายและการติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยติดต่อ โทรศัพท์ 0 5622 5622 ต่อ 168 หรือ แผนกทันตกรรม
ชั้น 1 เพื่อความสะดวกในการรักษา กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกทันตกรรม
Dental Clinic
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.อัจฉรา กิตติเรืองผล
ทพ.กิตติพงษ์ ธีระรังสิกุล


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.