ศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพได้จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสม ด้วยความใส่ใจและหวังให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง
1. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต – ให้บริการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
3. การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร
4. การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
5. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
6. การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
7. การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตามช่วงวัยและความเหมาะสม
เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 16.00 น. สถานที่ตั้ง ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 056-000111 สายด่วน Callcenter 1208

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.