ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทางนอกเวลาศูนย์อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน ศูนย์อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน

โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
แพทย์เฉพาะทาง วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ
อายุรกรรมทั่วไป ทุกวัน 20.00 - 24.00 น.
โรคไต วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
โรคสมองและระบบประสาท วันอาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
  วันเสาร์ 13.00 - 15.00 น.
  วันอาทิตย์ 09.00 - 13.00 น.
โรคหัวใจและหลอดเลือด วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 13.00 - 17.00 น.
โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ วันพุธ , วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
โรคมะเร็ง วันพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
โรคเลือด วันอังคาร 20.00 - 24.00 น.
วันพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
โรคผิวหนัง วันอังคาร , วันศุกร์ 17.00 - 19.00 น.
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ วันพุธ 18.00 - 20.00 น.
โรคติดเชื้อ วันอาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.

COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.