ศูนย์รังสีวินิจฉัยศูนย์รังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ นครสวรรค์ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง มาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป ด้วยการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
เครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านม แมมโมแกรม ( Mammogram ) เพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น
เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค แบบปลอดรังสี
เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) 128 slides (อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง)
ระบบ PACs -ให้บริการโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางด้านรังสี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยมาตรฐานระดับประเทศ ดังที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ได้รับการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation ( HA ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ )

การบริการ
1. เอ็กซเรย์พิเศษ และแบบทั่วไป
2. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แมมโมแกรม
3. การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
4. การอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง
5. การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย ( ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ )
6. การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
7. การตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอก
8. การตรวจอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
9. การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยการกลืนแป้ง (Barium Swallow)
10. การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและลำไส้เล็กด้วยการกลืนแป้ง (GI Follow Through)
11. การตรวจลำใหญ่ด้วยการสวนแป้ง (Barium Enema)
12. การตรวจทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ (IVP)
13. การฉีดสีเพื่อตรวจมดลูกลแท่อนำไข่
14. การเอ็กซเรย์ฟัน
15. เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ( CT scan )

ศูนย์รังสีวินิจฉัย
Radiology Center
แพทย์หญิงศรีสกุล  วีรารักษ์
พญ.เกสร บริสุทธิ์
นพ.สิรวิชญ์ อุดมพร


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.