คลินิกศัลยแพทย์ทั่วไปคลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการทั้งคนไข้นอกและคนไข้ในโดยทีมศัลยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ภาวะช่องท้องอักเสบทางศัลยกรรม การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดาโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) การตรวจรักษาความผิดปกติของเต้านม ไส้ ริดสีดวงทวาร เส้นเลือดขอด ก้อนใต้ผิวหนัง โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือผ่าตัดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย

คลินิกศัลยแพทย์ทั่วไป
General Surgery Clinic
พันโทนายแพทย์สายชล  วียานนท์
แพทย์หญิงปัทมา  พรวรากรณ์
แพทย์หญิงสุธาลักษณ์ ชาญสมร
นพ.สุชาติ กฤตสิงห์


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.