คลินิกระบบโรคระบบทางเดินอาหาร และตับโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ มีศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะ มีเครื่องมือสำหรับส่องกล้องทางเดินอาหาร ทั้งทางเดินอาหารส่วนต้น และลำไส้ใหญ่ รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องโรคตับ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี ที่เป็นเรื้อรังและอาจทำให้ท่านเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ หากท่านมีอาการปวดท้องเรื้อรัง ขับถ่ายผิดปกติ น้ำหนักลด ซีดลง ขับถ่ายเป็นเลือด เบื่ออาหาร หรือมีความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ อย่ารอช้า รีบปรึกษาที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

คลินิกระบบโรคระบบทางเดินอาหาร และตับ
Gastrointestinal and Liver Clinic
แพทย์หญิงอุษณีย์  รัตนทรงชัย


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.