คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดให้บริการด้านการฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค โดยนักกายภาพบำบัด โดยจะประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้อย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของท่านจากการเจ็บป่วย กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
ปวดคอ
ปวดหลัง
ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น
ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ
กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด
Office syndrome
การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท
ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)
ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ
หอบหืด
โรคปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ฟื้นฟูวิธีการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น
การจัดท่านอนให้สบาย
วิธีการลุกจากท่านอนไปนั่ง จากเตียงไปเก้าอี้ที่ถูกต้อง
การทรงตัวในท่านั่ง/ท่ายืน
การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน
การขึ้นลงบันได
การสวมใส่เสื้อผ้า

เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด
Rehabilitation Clinic
พจ.ธนัตเทพ เตระทวีดุลย์


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.