คลินิกโรคกระดูกและข้อ“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพให้บริการรักษากระดูกหัก อาการปวดข้อ ข้อพิการ ปวดหลัง โรคกระดูกทับเส้น โดยทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง นอกจากทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมแล้วยังมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยการผ่าตัด ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย พร้อมทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

คลินิกโรคกระดูกและข้อ
Orthopedic Clinic
นายแพทย์วิชัย  อารยะถาวร
พันโทนายแพทย์สมัชชา เบี้ยจรัส
นพ.กิตติ ศรีทองกูล
นพ.เทียนชัย ภาณุวรรณากร
นพ.ปกรณ์กิต เจริญชนิกานต์


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.