ข้อมูล รางวัล Himss


โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้การรับรองมาตราฐาน HIMSS Analytics EMRAM 6 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ในปี 2559 ที่ได้มาตราฐานระดับสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการดูแลผู้ป่วยเทียบชั้นกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำของโลก จึงถือว่าโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพเป็นโรงพยาบาล IT แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในระดับประเทศ

คลินิกและศูนย์บริการเฉพาะทาง

  1. ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center
  2. แผนกศัลยแพทย์ทั่วไป General Surgery Center
  3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up Center
  4. แผนกทันตกรรม Dental Center
  5. แผนกระบบทางเดินอาหาร และตับ Digestive tract and liver Center
  6. แผนกกายภาพบำบัด Rehabilitation Center
  7. แผนกกุมารเวชกรรม Children’s Center - คลินิกเด็กดี Well Baby Center
  8. แผนกกระดูกและข้อ Orthopedic Center
  9. แผนกอายุรกรรม Medical Clinic
  10. แผนกสูติ นรีเวช Women's Center
  11. แผนกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ Heart Center
  12. แผนก หู คอ จมูก Ear, Nose and Throat Center
  13. คลินิกโรคสมองและระบบประสาท Neuroscience Center
  14. คลินิกโรคไต Nephrology Center
  15. แผนกเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ Diabetic & Endocride Center
  16. แผนกตา Eye Center

บริการสำหรับสำหรับผู้ป่วย

  1. หอผู้ป่วยวิกฤต ( ICU ) Intensive Care Unit (ICU)
  2. ห้องผ่าตัด


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.