หอผู้ป่วยวิกฤติ
ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน “พร้อมรับภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง” เป็นพัฒนาการก้าวใหม่ของผู้บริหารและคณะแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในด้านการักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องใช้การผ่าตัดเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีภาพทางรังสีชั้นสูง ติดตั้งในห้องผ่าตั้เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในด้านการผ่าตัดรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดรักษาโรคที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดมีชุดอุปกรณ์ดมยาสลบ หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ และเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้า และชุดชั้นวางเครื่องมือแพทย์ชนิดแขวนเพดาน มีโคมไฟส่องผ่าตัดรวมถึงการติดตั้งกระจกตะกั่วสำหรับการมองเห็นระหว่างห้องควบคุมและห้องปฏิบัติการ ระบบการไหลเวียนอากาศภายในห้องสามารถลดภาวะปนเปื้อนของละอองสิ่งสกปรกต่างๆในอากาศทำให้ลดการติดเชื้อลง ตลอดจนผนังของห้องผ่าตัดสร้างด้วยวัสดที่ป้องกันรังสีมีความแข็งแรง และพื้นผิวที่มีคุณลักษณะลดการเกาะติดของเชื้อโรค เพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก้ผู้ป่วยและบุคลากรที่อยู่ภายในและนอกห้องผ่าตัด

ประโยชน์ของห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน

  1. ช่วยให้กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวกัน (one visit) ซึ่งจะลดเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับไปดำรงชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ทำให้ระยพเวลาในการนอนโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยวิกฤติสั้นลง รวมทั้งลดการเสียเลือดซึ่งจะททำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น
  2. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่ซับซ้อน และผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูง ซึ่งไม่เหมาะกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ภายใต้การรักษาและการทำหัตถการได้
พร้อมๆกันของทีมสหสาขา
  3. เป็นการทำหัตถการเท่าที่จำเป็น แผลผ่าตัดเล็ก ผลลัพธ์การรักษาดี
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU แผนกผู้ป่วยวิกฤติ ให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ทั้งอายุรกรรม,ศัลกรรมทั่วไปและอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย ทีมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง มีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยตลอดเวลา ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจนพ้นภาวะวิกฤติ ด้วยความปลอดภัยและรวดเร็ว เน้นการดูแลแบบองค์รวม เอื้ออาทรด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ จึงทำให้หอผู้ป่วยวิกฤติได้รับคำชื่นชมจากผู้ป่วยและญาติอย่างสม่ำเสมอCOPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.