มะเร็งเต้านม

HIMSS Stage 7

ส่วนลดค่าห้อง

ส่วนลดค่าห้องไม่มีส่วนเกิน

"ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระคุณ ด้วยโปรโมชั่นไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะเราตระหนักเสมอว่า หัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ การช่วยดูแลชุมชน สังคม"

มะเร็งเต้านม

"มะเร็งเต้านม ภัยร้ายอันดับหนึ่ง ของผู้หญิงไทย"COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.