บัตรมังกรวัฒนะ Manggorn wattana cardบัตรมังกรวัฒนะ Manggorn wattana card


สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ
1. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 7200 บาท
2. ส่วนลด 30 % เฉพาะค่าห้องเทสเมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร (กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัครประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30 %
3. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 % ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 % ส่วนลดค่าLAB, X-ray 5 % (ยกเว้น LAB ชิ้นเนื้อ และ X –Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
4. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 % ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 % ส่วนลดค่าLAB, X-ray 5 % (ยกเว้น LAB ชิ้นเนื้อ และ X –Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
5. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
6. ส่วนลด 10 % ค่าอุด ขูด ถอน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
7. ส่วนลด 15 % การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ เช่น MRI/CT Scan 128 Slice, Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
8. สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ VIP
   
ราคา 4,900 อายุการใช้งาน 1 ปี
ต่ออายุบัตร ราคา 3,500 บาท


รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ
รายละเอียดชุดตรวจสุขภาพบัตรมังกรวัฒนะ

 


บัตรมังกรจูเนียร์ Manggorn Junior Card


สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์
1. รับส่วนลดฟรี ค่าห้อง 2 คืน มูลค่า 3,000 บาท
2. ส่วนลด 30 % เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการ พยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง)** สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30%
3. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน(ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 %, ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 %, ส่วนลดค่า Lab,X-Ray 5 % (ยกเว้น Lab ชิ้นเนื้อ และX-Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
4. ส่วนลด 10 % ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ไม่รวมค่าแพทย์) (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)**
5. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
6. ส่วนลด 15 % การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ จากอัตราปกติ เช่น MRI/CT Scan 128 Slice, Mammogram (กรณีผู้ป่วยนอก)
7. สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ V.I.P
   
   
   
   
รับฟรี บัตรมังกรจูเนียร์ เมื่อคลอดที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ
ราคา 2,900 อายุการใช้งาน 1 ปี
ต่ออายุบัตร ราคา 2,500 บาท


รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์
รายละเอียดชุดตรวจสุขภาพบัตรมังกรวัฒนะ

บัตรมังกรวัฒนะ
Manggorn
wattana card


บัตรมังกรวัฒนะ
Manggorn Cardสิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ
1. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 7200 บาท
2. ส่วนลด 30 % เฉพาะค่าห้องเทสเมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร (กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัครประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30 %
3. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 % ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 % ส่วนลดค่าLAB, X-ray 5 % (ยกเว้น LAB ชิ้นเนื้อ และ X –Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
4. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 % ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 % ส่วนลดค่าLAB, X-ray 5 % (ยกเว้น LAB ชิ้นเนื้อ และ X –Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
5. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
6. ส่วนลด 10 % ค่าอุด ขูด ถอน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
7. ส่วนลด 15 % การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ เช่น MRI/CT Scan 128 Slice, Mammogram
กรณีผู้ป่วยนอก
8. สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ VIP
   
อายุการใช้งาน 1 ปี อัตราการต่อบัตร 3500 บาท
   


รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ
รายละเอียดชุดตรวจสุขภาพบัตรมังกรวัฒนะ

 


บัตรมังกรจูเนียร์
Manggorn Junior Cardสิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์
1. ส่วนลดฟรีค่าห้อง 2 คืน มูลค่า 3000 บาท
2. ส่วนลด 30 % เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30 %
3. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าแพทย์ ) ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5 % ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10 % ส่วนลดค่าLAB, X-ray 5 % (ยกเว้น LAB ชิ้นเนื้อ และ X –Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
4. ส่วนลด 10 % ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
5. ส่วนลด 10 % ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
6. ส่วนลด 15 % การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ เช่น MRI/CT Scan 128 Slice, Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
7. สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ VIP
อายุการใช้งาน 1 ปี อัตราการต่อบัตร 2500 บาท แจกฟรี เคส คลอดที่โรงพยาบาลทุกเคส
   
อายุการใช้งาน 1 ปี อัตราการต่อบัตร 2500 บาท แจกฟรี เคส คลอดที่โรงพยาบาลทุกเคส
   


รายละเอียดสิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ
รายละเอียดชุดตรวจสุขภาพบัตรมังกรวัฒนะ


COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.