โปรแกรมตรวจกายภาพบำบัด
"อาการปวด กายภาพบำบัดช่วยได้"
Shockwave Therapy
"บอกลาอาการปวดเรื้อรัง ด้วย Shockwave Therapy"
โปรแกรม ฝังเข็มเพื่อการรักษา
"รักษาอาการปวดเรื้อรัง ด้วยโปรแกรมฝังเข็มเพื่อการรักษา"
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย
"เลือกสิ่งดีๆ ให้คุณแม่ และลูกน้อย ด้วยแพคเกจคลอดเหมาจ่าย"
แพคเกจตรวจสุขภาพ ชุดแบ่งเบา
"ขอมอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญรับเทศกาลตรุษจีน ให้คุณและคนที่คุณรัก ด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพ ชุดแบ่งเบา "
ซื้อ 1แถม 1 บัตรมังกรวัฒนะ
"ซื้อ 1แถม 1 บัตรมังกรวัฒนะ บัตรมังกรจูเนียร์ สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติม ความคุ้มค่าที่มากขึ้น"
แพคเกจตรวจประเมินความดันโลหิตสูง
"ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรใส่ใจ"
แพคเกจสุขภาพดี รับลมหนาว
"สุขภาพดี รับลมหนาว"
Emergency Call
"พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
" รู้หรือไม่? เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ "
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.