ข้อมูลแพทย์ : พันโทนายแพทย์สมัชชา เบี้ยจรัส


ชื่อ-นามสกุล พันโทนายแพทย์สมัชชา เบี้ยจรัส
คลินิก คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน อังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.
วัน พุธ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วัน เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
วัน พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.
วัน ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.