ข้อมูลแพทย์ : แพทย์หญิงรัถยา วงศ์ณิชชากุล


ชื่อ-นามสกุล แพทย์หญิงรัถยา วงศ์ณิชชากุล
คลินิก คลินิกอายุรกรรม
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00 น.
วัน อาทิตย์ เวลา 08:30 - 11:00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.