ข้อมูลแพทย์ : แพทย์หญิงปัทมา พรวรากรณ์


ชื่อ-นามสกุล แพทย์หญิงปัทมา พรวรากรณ์
คลินิก คลินิกศัลยแพทย์ทั่วไป
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. (ตาม case ที่ได้รับ consult)
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.