ข้อมูลแพทย์ : แพทย์หญิงสุธาลักษณ์ ชาญสมร


ชื่อ-นามสกุล แพทย์หญิงสุธาลักษณ์ ชาญสมร
คลินิก ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.