ข้อมูลแพทย์ : นายแพทย์กริชทิพย์ ฮั่นตระกูล


ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์กริชทิพย์ ฮั่นตระกูล
คลินิก คลินิกอายุรกรรม
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.