ข้อมูลแพทย์ : พญ.กัลชิญา บุญผ่อง


ชื่อ-นามสกุล พญ.กัลชิญา บุญผ่อง
คลินิก คลินิกอายุรกรรม
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน เสาร์ เวลา 12.00 - 20.00 น.
วัน อาทิตย์ เวลา 08.00 - 13.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.