ข้อมูลแพทย์ : พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น


ชื่อ-นามสกุล พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น
คลินิก คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน จันทร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน อังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน เสาร์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.