ข้อมูลแพทย์ : พจ.ธนัตเทพ เตระทวีดุลย์


ชื่อ-นามสกุล พจ.ธนัตเทพ เตระทวีดุลย์
คลินิก คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด
ตารางเวลาตรวจ
โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
วัน อังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
วัน เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
นัดหมายแพทย์
เลือกวันนัดตรวจ
รายละเอียด
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.