Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้สำหรับประชาชน ในหัวข้อ “เบาหวาน” รักษาไม่หายจริงไหม?

cv-Diabetic-activities

กิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้สำหรับประชาชน ในหัวข้อ “เบาหวาน” รักษาไม่หายจริงไหม?"

     วันที่ 23 กันยายน 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้สำหรับประชาชน ในหัวข้อ “เบาหวาน” รักษาไม่หายจริงไหม? คุ้มไหม?(ถ้าต้องเสียเงินรักษา)โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ โดย รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีความต้องการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องโรคเบาหวาน ให้กับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันนี้ ประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนคนต่อปี และจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นอีก 1 จังหวัดที่มีประชากรเป็นโรคเบาหวาน และมีความเสี่ยงโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพของประชากรโดยรวมของจังหวัด
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีคลินิกเบาหวาน ที่ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรค NCD อื่นๆ จึงจัดกิจกรรมสัมมนาขึ้น โดยได้เชิญ นพ.ธเนศ จิราวัฒน์วรากุล อายุรแพทย์เฉพาะทางเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
มาให้ความรู้และตอบคำถาม รวมถึงแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน ให้ดูแลรักษารวมถึงป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างถูกวิธี และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ภกญ.ชุติมณฑน์ แก้วเกิด เภสัชกร รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ มาให้ความรู้ด้านยาใช้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันอย่างถูกวิธี และ กภ.ชนานับ เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด จะมาให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในมุมมองของนักกายภาพบำบัด

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะคาดหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ให้สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธี เข้าใจวิธีการรับมือ รวมถึงป้องกันโรคเบาหวาน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Share Post: