Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กิจกรรมประกวดหนูน้อยลอยกระทง ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

cover.28.11.66-02

กิจกรรมประกวดหนูน้อยลอยกระทง ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
หรือ PRINC จัดกิจกรรม ประกวด “หนูน้อยลอยกระทง” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ด้วย โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
เป็นโรงพยาบาลฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสได้ดูแลและรักษาสุขภาพมาอย่างยาวนาน
และในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยลอยกระทง
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเพื่อให้โรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมกับชุมชน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองส่งน้องๆ เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมกว่า 30 ครอบครัว
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออกของเด็กๆ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลแคร์
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Share Post: