Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

4 โรคฮิต “แก๊งค์อนุบาล” ที่ลูกๆ มักจะเป็นบ่อย

CV_บทความ_4โรคฮิตแก๊งค์อนุบาล

4 โรคฮิต แก๊งค์อนุบาล ที่ลูกๆมักเป็นบ่อย

     ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วง ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้
ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้บ่อยในเด็กนั้นช่วงหน้าฝน คือ4โรคฮิตในช่วงหน้าฝน ได้แก่

1. โรคมือเท้าปาก

อาการของโรคมือเท้าปาก
     ถ้าได้รับเชื้อแล้วจะมีไข้ขึ้นสูงเกิน 3 วันขึ้นไป ตาและหน้าจะเริ่มแดงมีความรู้สึกอ่อนเพลียและปวดท้องโรคนี้ระบาดได้ทั้งปี โดยเฉพาะหน้าฝน เพราะโอกาสที่จะมีน้ำขังมาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ให้สงสัยว่าลูกของคุณอาจจะเป็นไข้เลือดออก คือมีไข้สูงมาก กินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล

การป้องกันโรคมือเท้าปาก
     ผู้ปกครองควรดูแลลูกในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และ
ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรให้ลูกเข้าไปอยู่ในที่ แออัด และควรมีกระติกน้ำหรือแก้วส่วนตัวไปใช้ที่โรงเรียน รวมถึงปลูกฝังให้ลูกใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารทุกครั้ง

2. โรคไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออก     
     ถ้าได้รับเชื้อแล้วจะมีไข้ขึ้นสูงเกิน 3 วันขึ้นไป ตาและหน้าจะเริ่มแดงมีความรู้สึกอ่อนเพลียและปวดท้องโรคนี้ระบาดได้ทั้งปี โดยเฉพาะหน้าฝน เพราะโอกาสที่จะมีน้ำขังมาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ให้สงสัยว่าลูกของคุณอาจจะเป็นไข้เลือดออก คือมีไข้สูงมาก กินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล

การป้องกันโรคไข้เลือดออก   
     การป้องกันที่ดีที่สุดคือ พยายามอย่าให้ยุงกัดและอย่าให้ยุงเกิด ด้วยการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และอย่ารอให้เกิดอาการที่รุนแรงแล้วจึงมาพบแพทย์ เช่น มีไข้สูง ช็อค หรือมีปัญหาเลือดออกง่าย ต้องรีบพาลูกมาพบแพทย์ทันที

3. โรคไข้หวัดใหญ่

าการของโรคไข้หวัดใหญ่
     เด็กจะมีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ไอหรือเจ็บคอ ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 
5 ขวบ ผู้สูงอายุที่มีอายุสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีโอกาสเสี่ยงและมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
     ฉีดวัคซีนป้อนกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดประมาณ 1-2 เดือนก่อนฤดูกาลระบาดของโลกในทุกๆปี และสามารถฉีดได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป การที่ดีที่สุดคือ 
คนป่วยพยายามหลีกเลี้ยงไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย
ไปสู่คนอื่น 
รวมถึงใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และ
รับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัย

4. โรคอีสุกอีใส

อาการของโรคอีสุกอีใส
     ผู้ป่วยจะมีไข้ เป็นผื่นแดง และมีตุ่มน้ำใสขึ้นตามตัว โดยเริ่มจากบริเวณท้องแล้วลามไปตามต้นแขน ขา และใบหน้า หลังจากนั้นจะเกิดเป็นสเก็ดและแผล มักหายได้เองใน 
2-3 สัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่จึงควรพยายาม
ดูแลรักษาร่างกาย ของคุณลูกให้แข็งแรง
อยู่เสมอ
เพราะโรคนี้เกิดขึ้นไม่ตรงตามวัย

การป้องกันโรคอีสุกอีใส
     ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี เริ่มฉีดในเด็กอายุ ตั้งแต่ 1 ขวบเป็นต้นไป และจะกระตุ้นอีกครั้งในตอนอายุ 4 ขวบ
 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัคซีนเสริมยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับเด็กทุกคน
ที่ต้องฉีด

Share Post: