Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

5 อาการที่ไม่ควรมองข้าม “กรดไหลย้อน”

CV_บทความ_โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน (Acid reflux)

     ภาวะที่เกิดจากสิ่งที่ย้อนจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดในกระเพาะอาหารหรืออาจเกิดจากด่าง
เป็นแก๊สก็เป็นได้โดยอาจมีหรือไม่มีอาการของหลอดอาหารอักเสบ โรคหรือภาวะนี้ไม่ใช่โรคแปลกใหม่สำหรับคนไทย เป็นโรคที่พบมานานแล้ว
มีอัตตราการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

อาการหลักของ " กรดไหลย้อน "

 • อาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ จากนั้นจึงลามขึ้นมาบริเวณหน้าอก
  หรือลำคอ
 • อาการเรอมีกลิ่นเปรี้่ยว เพราะมีกรดซึ่งเป็นน้ำที่มีรสเปรี้ยว
  หรือรสขมไหลย้อนขึ้นมายังปาก

ดูแลตัวเองอย่างไรเป็น " โรคกรดไหลย้อน "

 • กรณีผู้ป่วยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานแนะนำให้ลดน้ำหนัก
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ชา กาแฟ รวมถึงอาหารที่มีรสจัด
 • ระวังน้ำหนักร่างกายไม่ให้เกินมาตรฐานโดยหมั่นออกกำลังกาย
  อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรรับประทานอาหารแล้วนอนทันทีควรเข้านอนหลังรับประทานอาหารแล้ว อย่างน้อย 3 ชม.

ไม่ใช่คนวัยทำงานเท่านั้นที่เสี่ยงกับ " โรคกรดไหลย้อน "

     โรคกรดไหลย้อนนี้ยังพบได้ในทุกกลุ่มอายุโดยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิดมาตรฐาน ผู้ที่ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่ สตรีตั้งครรภ์
ผู้ป่วยโรคผิดหนังแข็ง 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้การใช้ยาบางชนิดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงได้เช่นกัน อาทิ ยารักษาโรคกระดูกพรุนสูงบางชนิด

Share Post: