Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ

Words that make children excellent

กิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ

Words that make children excellent01

     โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ โดย คุณเอวา Mompreneur ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการเลี้ยงลูกเชิงบวก และนักกเขียนชื่อดัง 

วันที่ 23 เม.ย. 66 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์จัดกิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โดยได้รับเกียรติจาก
แพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทธ์นันท์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมใน
วันนี้ โดยสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเอวา
จิตสุทธิภากร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการเลี้ยงลูกเชิงบวก อีกทั้งยังเป็น Mompreneur ที่เป็นคุณแม่ผู้เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ สามารถทำธุรกิจให้สำเร็จได้ ในขณะที่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขไปพร้อมกัน เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้
ด้วยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านแม่และเด็ก
ที่มีความพร้อมในการดูแล แม่และเด็กโดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ, สูตินรีแพทย์
ที่ชำนาญการ พร้อมสหวิชาชีพด้านการดูแลแม่และเด็ก จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ รวมถึงผู้ปกครอง ให้สามารถดูแลเด็กๆ ให้เติมโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
Share Post: