Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ไข้เลือดออก รู้ทันป้องกันได้

CV_ไข้เลือดออก_บทความ_รู้ทันป้องกันได้

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)

     โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงที (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักพบในประเทศเขตร้อน
และระบาดในช่ว
งฤดูฝนของทุกปีอาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาการของโรค " ไข้เลือดออก "

 • ไข้สูงเฉียบพลันเกิด 38.5C เบื่ออาหาร หน้าแดง
  ปวดศีรษะ อาเจียน
 • ผื่นจุดสีแดง หรือจุดเลือดออกเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขนขา
  หรือถ่ายอุจระดำ
 • มีภาวะช๊อค เมื่อไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว
 • ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

การรักษาโรค " ไข้เลือดออก "

 • ให้ยาลดไข้ ห้ามใช้แอสไพริน
 • ดื้มน้ำมากๆ หรือ ดื่มเกลือแร่ แทนน้ำเปล่า
 • ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึม กระสับกระส่าย มือเท้าเย็นเมื่อไข้ลด
   ให้รีบส่ง รพ. ทันที

การป้องกันโรค " ไข้เลือดออก "

 • เมื่อมีอาการน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
 • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะเวลากลางวัน
 • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
Share Post: