Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กิจกรรมเสวนา ข้อฟิต พิชิตวัย “พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อนคู่ฟิต” โดยทีมแพทย์เฉพาะทางจาก 3 สาขา

CV-Discussions on fitness and conquering age

" กิจกรรมเสวนา ข้อฟิต พิชิตวัย "พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อนคู่ฟิต" โดยทีมแพทย์เฉพาะทางจาก 3 สาขา "

     โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมเสวนา ข้อฟิต พิชิตวัย “พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อนคู่ฟิต” โดยทีมแพทย์เฉพาะทางจาก 3 สาขา ณ ลานกิจกรรม รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดกิจกรรมเสวนา
ข้อฟิต พิชิตวัย “พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อนคู่ฟิต” โดยรับเกียรติจาก นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้

     โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องโรคกระดูกและข้อ ให้กับผู้ที่สนใจ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ประเทศไทย ได้เข้าสู่ Aging Society หรือ สังคมผู้สูงวัย ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นอีก 1 จังหวัดที่มีประชากรกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนมาก และโรคที่มักจะมาคู่กับอายุที่มากขึ้นคือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ข้อฟิต พิชิตวัย พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อนคู่ฟิต” โดยได้เชิญแพทย์จาก 3 สาขาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความรู้และตอบคำถามให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยประกอบด้วย นพ.ณัฐพล เชื้อสำราญ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน พญ.กัลชิญา บุญผ่อง อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติซึ่ม และ นพ.กฤตานน เล้าอารีย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการปวดข้อ ทั้งที่เกิดจากการใช้งาน การเสื่อมตามอายุ หรือจากโรคเก๊าต์และรูมาตอยด์ ที่จะให้ความรู้ทั้งในส่วนของสาเหตุ การป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ และสามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากอาการปวดข้อได้อย่างถูกวิธี
Discussions on fitness and conquering age 4
Discussions on fitness and conquering age 1
Discussions on fitness and conquering age 5
Discussions on fitness and conquering age 3
Discussions on fitness and conquering age 8
Discussions on fitness and conquering age 7

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

Share Post: