Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมสนับสนุน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566

CV_งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ65-66_ข่าว

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมสนับสนุน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566

“สืบสานพลังแห่งศรัทธา รักษาประเพณี 107 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ”
16 มกราคม 2565 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี 2565-2566 “สืบสานพลังแห่งศรัทธา รักษาประเพณี 107ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ” โดย นพ.วรพจน์ ชีวีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี 2565-2566 พร้อมรับชมการแสดงวัฒนธรรมฯ ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
.
และภายในงานฯ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำแพ็กเกจ พร้อมมอบของที่ละรึก
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-
เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566
.
โดย งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2566 และมีขบวนแห่กลางคืน (ชิวซา) ในวันที่ 24 มกราคม 2566 แห่กลางวัน (ชิวสี่)
ในวันที่ 25 มกราคม 2566
.
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของจังหวัดนครสวรรค์ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนต่อไป เพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวจังหวัดนครสวรรค์
Share Post: