Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

” ริดสีดวงทวาร ” เรื่องน่าห่วง ที่ไม่ควรมองข้าม

CV_ริดสีดวงทวาร

" ริดสีดวงทวาร " เรื่องน่าห่วงที่ไม่ควรมองข้าม

..............................................................

     เป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดดำทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่เกิดอาการบวมพองหรือยืดตัวมีอาการยื่นนูนเป็นติ่งออกมา
จากทวารหนัก โดยสามารถแบ่งโรคนี้ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ริดสีดวงภายใน เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อทวารหนักที่อยู่สูงกว่าระดับหูรูดทวารหนักเกิดการโป่งพองแตกมีเลือดออก
  และไม่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดใด ๆ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกน้อยมาก
 • ริดสีดวงภายนอก เกิดบริเวณทวารหนักส่วนล่างมีอาการนูนเป็นติ่งออกจากทวารหนัก ริดสีดวงชนิดนี้สามารถสังเกตเห็นง่ายกว่า
  ริดสีดวงภายในและมีอาการเจ็บปวดจากประสาทรับความรู้สึก

สาเหตุการเกิด "ริดสีดวงทวาร"

...................

 • ท้องผุกบ่อย
 • ท้องเสียเรือรัง
 • ตั้งครรภ์
 • นั่งแช่นานๆ
 • อายุที่มากขึ้น
 • มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

อาการ "ริดสีดวงทวาร"

...................

 • มีก้อนขึ้นออกมาขณะถ่ายอุจจาระ
 • เลือดออกหลังถ่ายอุจจาระ
 • เจ็บบริเวณทวารหนัก
 • คันรอบๆปากทวารหนัก
 • อายุที่มากขึ้น
 • มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

การรักษา "ริดสีดวงทวาร"

 • การฉีดยา
 • การจี้
 • การผ่าตัดริดสีทวารออก

*ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์หากไม่รุนแรง สามารถดูตนเอง
ที่บ้านโดยเน้นให้มีการรับประทานอาหารที่มีกากใย

Share Post: