Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ศัลยกรรม

เฉพาะทาง: โรคหลอดเลือดสมอง

นพ.พรลิขิต ทิพรังศรี

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-12.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.พรลิขิต ทิพรังศรี