Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:สูตินรีแพทย์

พญ.จิตรลดา คำจริง

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 09.00-12.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.จิตรลดา คำจริง