Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:สูตินรีแพทย์

พญ.ธนู อารยะถาวร

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.ธนู อารยะถาวร