Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:กุมารแพทย์

เฉพาะทาง: ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.พิรารัตน์ คชฤิทธิ์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.พิรารัตน์ คชฤิทธิ์