Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:กุมารแพทย์

เฉพาะทาง: โรคหัวใจ

พญ.อังคณา เก่งสกุล

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00 07.00-17.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.อังคณา เก่งสกุล