Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ศัลยกรรม

เฉพาะทาง: เต้านมและต่อมไร้ท่อ

นพ.โดม เจริญทอง

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-20.00 08.00-17.00 08.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.โดม เจริญทอง