Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:กุมารแพทย์

พญ.คณิตา อิสระภักดีรัตน์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.คณิตา อิสระภักดีรัตน์