Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
ทพ.กิตติพงษ์-ธีระรังสิกุล

แผนก:ทันตกรรม

ทพ.กิตติพงษ์ ธีระรังสิกุล

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
10.00-16.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : ทพ.กิตติพงษ์ ธีระรังสิกุล