Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ทำไมถึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

CV_ทำไมถึงควรต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ทำไมถึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

หลังจากศึกษาดูใจกันมาระยะหนึ่ง คู่รักหลาย ๆ คู่อาจเริ่มคิดเรื่องแต่งงานกันแล้ว แต่รู้หรือไม่ ว่านอกจากการเตรียมงานแต่งแล้ว
ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน” หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าทำไมเราต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ในเมื่อร่างกายก็ยังแข็งแรงดี เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนเข้าใจกัน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ?

 • เพราะแม้ว่าภายนอกคู่รักของคุณ อาจจะไม่มีอาการผิดปกติ แสดงให้เห็น แต่จริง ๆ แล้ว อาจมีพาหะของโรคต่าง ๆ แอบซ่อนอยู่ซึ่งสามารถส่งต่อมายังตัวคุณ หรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ลูกน้อยในอนาคตได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจึงเป็นการค้นหาโรคต่าง ๆ
  เพื่อเตรียมรับมือนั่นเอง

 • เพราะการมีลูกน้อยเป็นความฝันของคู่รักหลาย ๆ คู่ แต่การจะมีลูกสักคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการที่ลูกจะมีสุขภาพแข็งแรงได้นั้น ก็ต้องเริ่มมาจากการที่พ่อแม่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเสียก่อน ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจึงเป็นการเช็กความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนมีบุตร เพื่อเตรียมรับมือในการวางแผนการรักษาหรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อย

โรคอะไรบ้างที่สามารถแพร่ไปสู่คู่รักหรือลูกของคุณ ?

............................................
 • โรคเอดส์
 • โรคซิฟิลิส
 • โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมีย
 • โรคหัดเยอรมัน
 • ไวรัสตับอักเสบบี

หากไม่ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เสี่ยงอะไรบ้าง ?

.......................................

 • หากมีโรคที่แฝงซ่อนอยู่แล้วไม่ได้รับการรักษา โรคอาจลุกลามหรือรุนแรงขึ้น
 • อาจทำให้ไม่สามารถมีบุตรอย่างที่ตั้งใจได้ และกลายเป็นสาเหตุที่บั่นทอนความสัมพันธ์
 • ขาดการวางแผนครอบครัวที่ดี จึงมักมีความเครียดเมื่อตั้งครรภ์
 • อาจพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ เกิดภาวะแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนดได้

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานตรวจอะไรบ้าง ?

.......................................

  • ซักประวัติอย่างละเอียดโดยแพทย์
  • วัดความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ตรวจหมู่เลือดและชนิดของหมู่เลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count: CBC)
  • ตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin Typing)
  • ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิดบีและซี
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อหัดเยอรมัน
  • ตรวจภายในสำหรับคุณผู้หญิง
  • ตรวจกรดโฟลิค
  • ตรวจปัสสาวะ
  • เอกซเรย์ปอด        การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้นไม่ใช่การตรวจที่น่ากลัว อีกทั้งยังเป็นการตรวจที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องเล็กที่ไม่เล็ก
   อย่างเช่น โรคประจำตัว อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่บั่นทอนความสัมพันธ์ของคุณ และคนที่คุณรักได้ ฉะนั้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ควรเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อการวางแผนสุขภาพ และความสัมพันธ์ระยะยาว

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Share Post: