Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจคลอดคุณภาพ

แพ็กเกจคลอดคุณภาพ ที่คลอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ มากมาย เพราะช่วงเวลาของการตั้งครรภ์คือช่วงเวลาที่คุณแม่และทารกในครรภ์ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง การได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)
จึงมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลแบบเชิงลึก เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง และลูกน้อยของคุณจะได้รับการดูแล
โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่สามารถให้การดูแลทันทีหากพบความผิดปกติของลูกน้อย
เพื่อให้คุณอุ่นใจในช่วงเวลาที่ แสนพิเศษซึ่ง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ให้บริการลูกค้าได้ทั้งลูกค้าที่ต้องการคลอดธรรมชาติ และผ่าคลอด

ห้องดีลักซ์

Deluxe Room

ห้องวีไอพี

VIP Room

ห้องวีไอพี สวีท

VIP Suite

ห้องเพรสซิเด้นท์

Presidental Room

คลอดธรรมชาติ

(พัก 3 วัน 2 คืน)

24,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

28,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

32,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

34,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

ผ่าตัดคลอด

(พัก 4 วัน 3 คืน)

34,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

38,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

42,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

49,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

ทำหมันเพิ่ม

(กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

- ผ่าตัดคลอด 2,500 บาท - คลอดธรรมชาติ 15,000 บาท

* ราคาเริ่มต้น

มาคลอดที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ดีอย่างไร...
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ให้การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) ที่มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์แบบเชิงลึก หรือสำหรับผู้ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง เช่น ตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว เป็นต้น เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย
 • ให้การดูแลทารกแรกเกิดโดย กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด และปริกำเนิด ที่สามารถให้การดูแลได้ทันทีหากพบความผิดปกติของลูกน้อย
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เป็นโรงพยาบาลที่มีความโดนเด่นในด้าน แม่และเด็ก ซึ่งมีความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและทารก รวมไปถึงการดูแลเด็กตลอดทุกช่วงวัย
บริการคลอดเหมาจ่าย
ครอบคลุมรายการต่อไปนี้
 • ค่าสูตินรีแพทย์, ค่าวิสัญญีแพทย์, ค่ากุมารแพทย์
 • ค่าห้อง ราคา 3,075 บาท (รวมค่าการบริการและค่าอาหาร)
 • ค่าห้องทารกแรกเกิด
 • ค่ายาเวชภัณฑ์ สำหรับมารดา
 • ค่าวัคซีน B.C.G สำหรับทารก
 • วิตามิน K สำหรับทารก
 • ค่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเข็มที่ 1 สำหรับทารก
 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด
 • ตรวจมิริรูบิน (ดูภาวะเหลือง)
 • ตรวจหาสภาวะพร่องของไทรอยด์
 • ตรวจกรุ๊ปเลือดในเด็ก
 • ตรวจการได้ยิน (OAE)
 • คัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว (CCND)
 • พยาบาลให้คำแนะนำการดูแลทารกและการให้นมบุตรด้วยนมมารดา
อัตราค่าใช้จ่ายตามโปรแกรม
ไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้
 • โรคประจำตัวที่ต้องกินยา
 • ภาวะการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก, การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือตกเลือด
 • ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด หรือครรภ์เป็นพิษ
 • การเจ็บป่วย หรืออุบัติที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 • การพักฟื้นในโรงพยาบาลนานเกินกำหนด
 • วัคซีนภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (ในกรณีที่แม่เป็นตับอักเสบ)
 • การเจ็บป่วยอื่นๆของแม่ลูก ระหว่างการพักฟื้นในโรงพยาบาลกรณี
  เด็กมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยมาก หรือมีโรคแทรกซ้อน
 • จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกรณีสั่งอาหารพิเศษ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ เครื่องดื่ม หรือการใช้บริการอื่นๆเพิ่มเติม

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

L A D Y C L U B

สิทธิประโยชน์
 1. รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 10 %
 2. ส่วนลดค่าห้องพักและค่ายาผู้ป่วยใน 10 %
 3. ส่วนลดค่าวัคซีน 5 % ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพ็กเกจ)
 4. ส่วนลดในการใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมืองพิเศษ 10 % (Ultrasound)
 5. ส่วนลดโปรแกรม Drip Vitamin 10 %
 6. ส่วนลด 10 % การตรวจหาความเสี่ยงการเกิดดาวน์ซินโดรม (Thai NIPT Essential)
 7. ที่จอดรถ V.I.P (Lady Parking)
 8. บัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปี
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • บริการคลอดเหมาจ่ายครอบคลุมค่าแพทย์ ค่าห้องพักค่าตรวจร่างการลูกน้อยตั้งแต่แรกคลอด
 • แพ็กเกจคลอดราคาเหมาจ่ายไม่ครอบคลุมถึงโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาหรือหากเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอด
 • ผู้ที่มีสิทธิมีชื่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง สามารถเช็คได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
 • การผ่าตัดคลอดใช้สิทธิได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด / กรณีที่มีข้อบ่งชีทางการแพทย์
 • ต้องมีประวัติการฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ กรณีเจ็บครรภ์คลอดธรรมชาติไม่ต้องนัดล่วงหน้า สามารถใช้สิทธิได้
 • ราคาคลอดสำหรับคุณแม่ อาทิ ค่าห้องคลอด&ห้องผ่าตัด ค่าห้องพัก ค่าแพทย์ ค่ายา&เวชภัณฑ์ ฯลฯ
เตรียมตัวก่อนและหลังผ่าคลอด
father-holds-pnp

แม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนและหลังผ่าคลอด

       ถ้าแม่ทราบกำหนดวันผ่าคลอดแล้ว แพทย์จะพูดคุยในเรื่องสุขภาพ เพื่อป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าคลอด ได้แก่ การใช้ยาสลบ หรือยาระงับอาการเจ็บปวด เช่นการบล็อกหลัง จากนั้นคือการตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮีโมโกลบิน และกรุ๊ปเลือดของคุณแม่ เพื่อการเตรียมเลือดสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัดคลอด และอย่าลืมว่า การผ่าคลอดจะฟื้นตัวช้ากว่าการคลอดธรรมชาติ อาจต้องวางแผนหาคนคอยช่วยดูแลเด็กทารกในระหว่างที่คุณแม่ต้องพักฟื้น จนกว่าแม่จะหายเป็นปกติ การดูแลลูกน้อยด้วยตนเองเพียงคนเดียวอาจทำให้แม่พักผ่อนไม่พอ อ่อนเพลีย เกิดความเครียดได้ และเมื่อถึงวันผ่าคลอด ให้คุณแม่อาบน้ำสระผมให้สะอาด และหากจำเป็นต้องโกนขนอวัยวะเพศ ทางบุคลากรทางการแพทย์จะมีการตระเตรียมก่อนผ่าตัดเอง

วิธีดูแลรักษาตัวหลังผ่าคลอด

       เมื่อการผ่าคลอดเสร็จสิ้นไปแล้ว ปกติแม่และเด็กจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลต่ออย่างน้อยอีก 2 ถึง 3 วัน เพื่อติดตามอาการหลังจากการผ่าตัดคลอด แม่หลายคนต้องใช้ยาแก้ปวดให้ผ่านทางสายน้ำเกลือ นอกจากนั้นต้องมีพยาบาลคอยดูแลเรื่องการขยับร่างกาย เพราะการเคลื่อนไหวสามารถช่วยให้แผลผ่าตัดสมานตัวได้เร็ว และยังจะลดอาการท้องผูกและการเกิดลิ่มเลือด นอกจากนั้น ทีมแพทย์ยังสามารถเฝ้าระวังการติดเชื้อของแผลผ่าคลอด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและอาหารการกินโดยรวมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องดูแลสำหรับแม่ผ่าคลอดเป็นพิเศษ นอกจากนั้น หลังผ่าคลอด แม่สามารถให้นมลูกได้เมื่อพร้อม และก่อนออกจากโรงพยาบาล พ่อแม่ควรปรึกษาสอบถามทีมแพทย์เรื่องการดูแลแม่และเด็ก ทั้งเรื่องอาหารการกิน และวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแม่และเด็กต่อไป

3 วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าคลอด

 1. แม่และคนดูแล ควรสังเกตบ่อยๆ ว่าแม่มีไข้หรือไม่ เพราะอาจมีการอักเสบจากแผล
 2. แม่และคนดูแล ควรคอยสังเกตว่าแผลจากการผ่าคลอด บวมแดงหรือไม่อย่างไร เพราะปกติแล้วแผลผ่าคลอดควรจะดีขึ้นเรื่อยๆ
 3. เวลาแม่ลุกหรือนั่งจากเตียงให้ตะแคงตัวเท่านั้น และเมื่อต้องการลุก ให้ค่อยๆ ใช้มือยันตัวขึ้นในท่าตะแคง รวมทั้งเวลานอนลงก็ควรใช้ท่าเดิมนี้ เพื่อลดอาการเจ็บแผลหรือการทำให้แผลผ่าคลอดเปิดได้

☎️สอบถามเพิ่มเติม ❤️ Mommy Butler ❤️เพื่อนคู่คิดที่รู้ใจสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
หรือ
คุณสุทธินาฎ เครือจันทร์ (แจน) 065-614-7511 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีดี ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !! ได้ที่นี่ !!