Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

การกายภาพบำบัด คือ การบำบัด รักษา ฟื้นฟูอาการเจ็บปวดทั้งกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ กระดูก
ฟื้นฟูร่างกายจากภาวะกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ซึ่งจะมีการใช้เทคนิคการนวดด้วยมือผสานกับเครื่องมือทางกายภาพ

รายการแพ็กเกจกายภาพ
  • แพ็กเกจรักษารองซ้ำ (ประคบร้อน+Shock wave)
  • แพ็กเกจลดปวดอาการออฟฟิศซินโดรม
    (อัลตร้าซาวด์+ประคบร้อน+กระตุ้นไฟฟ้าลดปวด+PMS)
  • แพ็กเกจฝั่งเข็มลดปวด (ราคานี้รวมค่าแพทย์และเข็มแล้ว)
  • แพ็กเกจนวดแก้อาการ + ประคบร้อน 

 **หมายเหตุ
 1. ราคานี้ยังไม่รวมแพทย์ และค่าบริการทางกายภาพบำบัด
 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 3. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share Post: