Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรคปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อย ในเด็กและผู้สูงอายุ

Ads_บทความ_ปอดอักเสบ โรคที่พบบ่อยในเด็กและผู้สูงอายุ

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)

     โรคปอดอักเสบ หรือ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปอดบวม เป็นการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีภาวะต้านทานต่ำ การรับเชื้อนั้นสามารถเกิดได้หลายวิธี เช่น การไอ จาม หรือหายใจรดกัน การแพร่กระจายของเชื้อตามกระแสโลหิต เป็นต้น

อาการที่บงบอกว่าเป็น " โรคปอดอักเสบ "

 • ไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ
 • หายใจเร็ว หอบ หายใจลำบาค
 • มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น
 • คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย
 • เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอึด อาเจียน ซึม ไม่ดูดนมหรือน้ำ
 • ผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม ความรู้สึกสับสนอุณภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ

การป้องกัน " โรคปอดอักเสบ "

 • ส่วมใส่หน้ากากอนามัย
 • ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว
 • หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
 • สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
 • เมื่อเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรรักษาให้หายขาดแต่เนิ่นๆ
Share Post: