Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-000111

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร
ด้วยสถานที่โอ่อ่ากว้างขวางให้บริการครอบคลุมทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัยการป้องกันโรค การวินิจฉัย
และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป
โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและรวดเร็ว ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง อาทิ

 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก

คลินิกเด็กดี (Well Baby Clinic)

สำหรับเด็กที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยโดยแยกพื้นที่ออกจากเด็กป่วย ให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็ก (Child health supervisor หรือ Well child care) 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการพัฒนาการ การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ
สุขภาพกายและทันตสุขภาพ หากพบความผิดปกติ แพทย์จะได้ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำตั้งแต่แรกเริ่ม คุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดู
ก็จะได้ความรู้และทักษะการเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านตั้งแต่แรกเกิด การให้บริการ ของคลินิกเด็กดี

 • ให้บริการฉีดวัคซีน ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งเด็กเล็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี
 • ตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความผิดปกติทางพัฒนาการ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

หอผู้ป่วยเด็ก

หอผู้ป่วยเด็ก เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย วางใจหากลูกน้อยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD)
มีกุมารแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาและวัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคมอย่างสมวัย

 • NICU (Neonatal Intensive Care Unit) หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤตดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในภาวะวิกฤต
  กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดมีการทำงานร่วม กับสูติแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมตลอดจนพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชม.
 • PICU (Pediatric Intesive Care Unit) การดูแลผู้ป่วยในดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เฉพาะทางจนตลอดพยาบาลวิชาชีพผู้ชำนาญ เฉพาะทางที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤติเด็ก และเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องวัดสัญาณชีพที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ให้บริการเสริม

 • การตรวจคัดกรองโรคตรวจระดับความเข้มข้นของเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจาง สำหรับช่วงอายุ 6-12 เดือน

 • ตรวจปัสสาวะและวัดความดันโลหิต สำหรับอายุ 4-6 ปี และ 11-14 ปี ตรวจการมองเห็นและการได้ยิน สำหรับอายุ 4-6 ปี และ 10-17 ปี

 • วัคซีนสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น ช่วงวัยรุ่นมีการให้วัคซีนเพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ป้องกันหูดและมะเร็ง บริเวณอวัยวะเพศในเพศชาย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องจากที่เคยรับ ซึ่งสามารถเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ 9-11 ปีขึ้นไป

 • วัคซีนสำหรับผู้ดูแลเด็ก ปัจจุบันมีวัคซีนสูตรเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยผลข้างเคียงต่ำ เช่น วัคซีนป้องกันไอกรนหรือไข้หวัดใหญ่ เพื่อการป้องกันโรค

 • การตรวจคัดกรองด้านพัฒนาการ ควรตรวจทุกคนที่อายุถึงกำหนด หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
  ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ร่วมกับอุปกรณ์และแบบประเมินที่ได้มาตรฐานเนื่องจากหากมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น แพทย์จะได้ให้คำแนะนำ หรือให้การรักษาตั้งแต่ต้น

ผู้ป่วยเด็กนอกเวลา Night OPD “อุ่นใจยามค่ำคืนหากลูกน้อยเจ็บป่วยกลางดึก

บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบปัญหาเหล่านี้… งานเยอะ.. ติดประชุม.. เลิกงาน 6 โมงเย็น “ลูกน้อย” ป่วยฉุกเฉินกลางดึก ศูนย์สุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD) ให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์
และกุมารแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการตรวจรักษาถึงเที่ยงคืนทุกวัน

จัดสรรเวลาได้ลงตัว หมดกังวลแม้ในยามเจ็บป่วยกลางดึก วางใจทุกขั้นตอนการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ ผู้ป่วยเด็กที่นอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PPNP

Share Post: